Otse põhisisu juurde

Haapsalu tänav Leningradis 2
/.../Meid huvitab, kuidas töötavad ja veedavad vaba aega Haapsalu kommunistlikud noored. Meie komsomolikomitee asub Haapsalu tänavas, aga me ei tea sellest linnast midagi.

Täname Anatoli Semjonivitši huvitava jutu eest ja läheme sama hoone teisele korrusele. Siin on silt "Leningradi kauba- ja kalalaevastiku meremeeste kaugõppekeskusekool".

Jutustab kooli direktor Marina Dmitrijevna Sokolova: "Meie kooli, üks 18-st meremeeste koolist, mis asuvad meie maa sadamalinnades, on koos Odessa ja Murmanskiga juhtkolmikus. Peamise õpilaskontingendi moodustavad Balti laevanduse meremehed. Haapsalu tänav 1 on kooli keskne punkt, kus õpivad Leningradi merekooli kursandid, kellel ei ole keskharidust. Meil on hea õpetajate kollektiiv, mis koosneb 30 inimesest. Kõigil neil on kõrgem eriharidus ja nad kannavad määrustiku kohast vormi ja kapteni esimese abi eraldusmärke. Asutamise päevast alates on koolis töötanud õpetajad E. A. Skljarova, R. G. Tumarkina ja teised. Kuidas kulgeb õppeprotsess meie koolis? See erineb tavalise keskkooli omast, sest meie õpilastest on enamik pidevalt merel. Tavaliselt lähevad õpetajad navigatsioonihooaja alguses neisse meie maa mere- ja jõesadamatesse, kuhu koguneb rohkesti Balti merelaevanduse aluseid - näiteks Igarkasse ja Dudinkasse. Mõned annavad tunde ujuvbaasidel ja on merel kuni neli kuud.

Komandeeringusse sõidab harilikult kaks õpetajat, näiteks matemaatik ja ajaloolane, kellest esimene võib õpetada ka füüsikat, teine kirjandust. Peale selle viivad need õpetajad läbi ka kontrolltöid teistes ainetes ja toovad need Leningradi parandada. Kõigil laevadel, kus on kooli õpilasi, on loodud ühiskondlike konsultantide grupid. Konsultantidel on õigus võtta vastu arvestusi: laevaarstil keemias ja bioloogias, insener-mehaanikul matemaatikas ja füüsikas. Meremeeste kaugõppekeskkooli õpetaja on laeval olles oma põhifunktsioonide kõrval ka lektor ja poliitinformaator. Kui õpetaja on ka klassijuhataja, on tal muresid veel rohkem, sest ta ei vastuta mitte ainult klassi, vaid laevade grupi eest, millel on tema õpilasi. Ta peab tihti käima laevadel, kui need on Leningradis, kontrollima õpilasi, kohtuma laevajuhtkonna ja oma õpilastega. /.../
                                                                                                    (järgneb)
Allikas: Töörahva Lipp, 1975, 13. detsember, lk 2

Kommentaarid